Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 994-ПВР/МИ/29.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 994-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, назначена с Решение № 350-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-670/23.09.2011 г. от Димитър Христов Янушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Ракитово, област Пазарджик. Предлага се на мястото на членовете на комисията Соня Христова Сестринска, Надежда Симеонова Тодорова и Ангел Кирилов Русков да бъдат назначени Светлана Иванова Говедарска, Катя Маркова Пелева и Мария Петрова Мирова-Димова. Към предложението са приложени: молба от Соня Христова Сестринска, Надежда Симеонова Тодорова и Ангел Кирилов Русков за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломите за завършено висше образование на Светлана Иванова Говедарска, Катя Маркова Пелева и Мария Петрова Мирова-Димова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, Соня Христова Сестринска, ЕГН ..., Надежда Симеонова Тодорова ЕГН ... и Ангел Кирилов Русков, ЕГН ..., и анулира издадените им удостоверения № 8, 9 и 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за членове на ОИК в община Ракитово, област Пазарджик, Светлана Иванова Говедарска, ЕГН ..., Катя Маркова Пелева, ЕГН ...и Мария Петрова Мирова-Димова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:18 часа

Всички решения