Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1000-ПВР/МИ/29.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1000-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Две могили, област Русе, назначена с Решение № 367-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-629/17.09.2011 г. от Боян Симеонов Иванов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Две могили, област Русе. Предлага се на мястото на председателя Анелия Недкова Петрова да бъде назначен досегашният заместник-председател на ОИК Красимира Николаева Русинова; на мястото на заместник-председателя на ОИК Красимира Николаева Русинова да бъде назначена Атанаска Димитрова Димова - досегашен член на комисията; на мястото на члена на ОИК Атанаска Димитрова Димова да бъде назначен Георги Петков Иванов; на мястото на члена на ОИК Здравена Ефтимова Давидова да бъде назначена Валентина Авксентиева Кочеткова. Към предложението са приложени: заявления от Анелия Недкова Петкова и Здравена Ефтимова Давидова за освобождаването им от ОИК - Две могили; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от документи за самоличност; дипломи за завършено висше образование на Валентина Авксентиева Кочеткова и Георги Петков Иванов; пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Боян Симеонов Иванов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Две могили, област Русе, Анелия Недкова Петрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Две могили, област Русе, Красимира Николаева Русинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Две могили, област Русе, Атанаска Димитрова Димова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Две могили, област Русе, Георги Петков Иванов, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Две могили, област Русе, Здравена Ефтимова Давидова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Две могили, област Русе, Валентина Авксентиева Кочеткова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:25 часа

Всички решения