Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1029-МИ/03.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1029-МИ
София, 03.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Пламен Ганчев Бараков – кандидат за общински съветник от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОДСТ”, срещу решениe № 91 от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-283 от 30.09.2011 г. на ЦИК от Пламен Ганчев Бараков - кандидат за общински съветник от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОДСТ", срещу решениe № 91 от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 91 от 27.09.2011 г. на ОИК - Гълъбово; копие от протокол № 19 от 27.09.2011 г. на ОИК - Гълъбово, подписан от всички членове на комисията; копие от жалба от Пламен Ганчев Бараков до ОИК - Гълъбово, с вх. № Ж-2 от 27.09.2011 г. и копие от 2 броя снимки.
С решение № 91 от 27.09.2011 г. ОИК - Гълъбово, е отказала да вземе решение за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение на основание чл. 300, ал. 2, т. 2 от ИК, във връзка с чл. 299 от ИК за извършено нарушение от страна на представители на ПП „ГЕРБ" по чл. 134, ал. 6 от ИК.
Жалбоподателят твърди, че е налице порочност на решението, поради това, че в мотивите на обсъждането на решението има противоречия - разглеждат се становища по член от кодекса, който изобщо не е съотносим към жалбата му подадена на 27.09.2011 г. - а именно, че е извършено нарушение по чл. 134, ал. 6 от ИК. Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение и да постанови решение, с което да задължи ОИК - Гълъбово, да преразгледа жалбата.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
В правомощията на ОИК - Гълъбово, е да се произнесе по нарушаване на предизборната кампания. Общинската избирателна комисия в Гълъбово е разгледала подадената от Пламен Ганчев Бараков жалба. Комисията на свое заседание е решила, че следва да се произнесе с решение на основание чл. 300, ал. 2, т. 2 от ИК във връзка с чл. 299 от ИК, като вземе евентуално решение за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение на нарушителите, но ОИК не е събрала необходимото мнозинство за вземане на такова решение.
От подадената в ЦИК жалба не е ясно дали заличаването на предизборните агитационни материали е извършено на място, определено за поставяне на агитационните материали, а заличаването на агитационните материали, които не са поставени по установения в Изборния кодекс ред не представлява нарушение на предизборната кампания.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалбата от Пламен Ганчев Бараков - кандидат за общински съветник - от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОДСТ", срещу решениe № 91 от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Гълъбово, област Стара Загора.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.10.2011 в 19:18 часа

Всички решения