Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1031-МИ/03.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1031-МИ
София, 03.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Симеон Георгиев Терзиев, срещу решение № 104 от 17.09.2011 г. на ОИК – Варна

С входящ № М-253 от 30.09.2011 г. е постъпила жалба от Симеон Георгиев Терзиев, срещу решение № 104 от 30.09.2011 г. на ОИК - Варна, с което е извършена регистрация на Калоян Мирославов Петров, предложен от ПП „ГЕРБ" като кандидат за кмет на с. Звездица за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Така предявената жалба Централната избирателна комисия намира за недопустима за разглеждане по следните съображения:
Жалбата е адресирана директно до Централната избирателна комисия и е постъпила по пощата. Пощенското клеймо върху плика отразява, като дата на изпращане на пратката дата 28.09.2011 г. Обжалваното решение е постановено от ОИК - Варна, на 17.09.2011 г. и обявено на таблото на същата дата, поради което жалбата се явява просрочена.
По съображения за пълнота на изложението следва да се отбележи, че жалбоподателят не доказва, че е активно легитимиран да оспорва решението на ОИК. Не се представят доказателства и не се извеждат твърдения, както лицето да е регистриран кандидат, както и да е представител на регистриран участник в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Симеон Георгиев Терзиев, срещу решение № 104 от 30.09.2011 г. на ОИК - Варна, с което е извършена регистрация на Калоян Мирославов Петров, предложен от ПП „ГЕРБ", като кандидат за кмет на кметство в с. Звездица за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.10.2011 в 22:47 часа

Всички решения