Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1032-МИ/03.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1032-МИ
София, 03.10.2011

ОТНОСНО:  жалби от Станчо Василев Станев и Станимира Полиева Стаменова, упълномощени представители на ПП „Солидарност”, срещу решение № 178 от 29.09.2011 г. на ОИК – Варна

С входящ № М-280 от 30.09.2011 г. е постъпила жалба от Станчо Василев Станев и Станимира Полиева Стаменова - упълномощени представители на ПП „Солидарност", срещу решение № 178 от 29.09.2011 г. на ОИК - Варна, с което е отказано да се извърши промяна в регистрация на кандидатската листа за общински съветници на политическата партия, регистрирана за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбата е подадена в срок от упълномощени лица, разгледана по същество е неоснователна.
Към жалбата са приложени следните документи: копие от входящия регистър за постъпило заявление от ПП „СОЛИДАРНОСТ" за регистрация на кандидатска листа на партията за участие в изборите за общински съветници на община Варна на 23 октомври 2011 г.; предложение за регистрация на кандидатската листа на партията, вкл. следните приложения: решение от 30.08.2011 г. на партията за издигане и подреждане на кандидатската листа за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.; пълномощно; необходимите по ИК заявления и 2 бр. декларации от всеки от кандидатската листа; решение № 156 от 20.09.2011 г. по протокол № 24/20.08.2011 г. на ОИК - Варна, за регистрацията на кандидатската листа; удостоверения № 1019 от 20.09.2011 г. до № 1023 от 20.09.2011 г. за регистрация на кандидатската листа; копие на входящия регистър за постъпило заявление от Станимира Стаменова - пълномощник на ПП „Солидарност", за извършване на промяна в кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.; заявление с вх. № 225/20.09.2011 г. от Станимира Стаменова - пълномощник на ПП „Солидарност", за извършване на промяна в кандидатската листа за общински съветници, вкл. решение на централното ръководство на партията и пълномощно; решение № 178 от 29.09.2011 г. по протокол № 27/29.08.2011 г. на ОИК - Варна, за отказ за извършване на промяна в регистрираната кандидатска листа на ПП „Солидарност"; копие на входящия регистър за постъпила жалба от Станчо Василев Станев - областен координатор на ПП „Солидарност" за област Варна, и Станимира Полиева Стаменова - пълномощник на председателя на ПП „Солидарност"; жалба от Станчо Василев Станев - областен координатор на ПП „Солидарност" за област Варна, и Станимира Полиева Стаменова - пълномощник на председателя на ПП „Солидарност, с вх. № 254/30.09.2011 г. против решение № 178 от 29.09.2011 г. на ОИК - Варна.
Жалбоподателите се оплакват, че ОИК - Варна, със свое решение № 178 от 29.09.2011 г. е отказала да извърши промяна в регистрираната вече с решение № 156 от 20.09.2011 г. на ОИК - Варна, кандидатска листа за общински съветници в частта за разместването на кандидати под № 2 и № 3. Желанието на заявителите да бъде извършено разместване в кандидатската листа за общински съветници на политическа партия „Солидарност" за гр. Варна, като под № 2 да бъде вписана третата в листата Габриела Георгиева Георгиева, а под № 3 да бъде вписан Иван Георгиев Стоименов.
След като се запозна с представените документи Централната избирателна комисия намира, че поради влизане в сила на решението на ОИК - Варна, за регистрация на кандидатска листа на жалбоподателя (за общински съветници в община Варна, както и по съображения, че решението на ПП „Солидарност" за промяна в листата е от 26.09.2011 г., т.е. след срока по чл. 126, ал. 3 от ИК, жалбата следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Станчо Василев Станев и Станимира Полиева Стаменова - упълномощени представители на ПП „Солидарност", срещу решение № 178 от 29.09.2011 г. на ОИК - Варна, с което е отказано да се извърши промяна в регистрация на кандидатската листа за общински съветници на ПП „Солидарност" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.10.2011 в 22:48 часа

Всички решения