Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1033-ПВР/МИ/03.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1033-ПВР/МИ
София, 03.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Петя Георгиева Иванова – представител на ПП „НДСВ”, срещу решение № 200 от 27.09.2011 г. на ОИК – Червен бряг, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № М-228 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Петя Георгиева Иванова - представител на ПП „НДСВ", срещу решение № 200 от 27.09.2011 г. на ОИК - Червен бряг, област Плевен.
В жалбата се твърди, че неправилно в състава на СИК № 011 не е включен представител на ПП „НДСВ", както и на ПП „Атака", а същевременно ПП „ДПС" има три места, включително председател на комисията в една секция.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Червен бряг, област Плевен, е определила квотното разпределение на парламентарно представените партии и коалиции и на партия „НДСВ" за съставите на всичките 39 СИК съобразно Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК. Правилно ОИК - Червен бряг, е предоставила на ПП „НДСВ" 6 места. Те са разпределени съответно: заместник-председател в секция № 013, секретар в секция № 037 и членове в секции с № 002, 004, 016 и 028. При разпределението не е останало неудовлетворено място на ПП „НДСВ" в СИК на територията на община Червен бряг. Останалите партии и коалиции също са получили места в съставите на СИК съобразно правилно извършеното квотно разпределение, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 148 места; за Коалиция за България - 73 места; за ПП „ДПС" - 54 места; за ПП „Атака" - 36 места, и за Синята коалиция - 18 места. Останалите съображения на жалбоподателя не се явяват законово защитими, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Петя Георгиева Иванова - представител на ПП „НДСВ", срещу решение № 200 от 27.09.2011 г. на ОИК - Червен бряг, област Плевен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.10.2011 в 22:49 часа

Всички решения