Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1035-МИ/03.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1035-МИ
София, 03.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Йонко Киров Данов – представляващ ПП „АТАКА” в община Долни Дъбник, област Плевен

Постъпила е жалба, с вх. № М-244 от 30.09.2011 г. на ЦИК от Йонко Киров Данов - представляващ ПП „АТАКА" в община Долни Дъбник, област Плевен, с молба Централната избирателна комисия да се намеси с компетентно мнение и решение за отмяна на подадените молби от Илия Бързашки, кандидат за кмет на община Долни Дъбник, област Плевен и на Никодим Нечев, кандидат за кмет на кметство Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен. В жалбата се излага, че кандидатите първоначално са били регистрирани по предложение на ПП „АТАКА", но с молби от 19.09.2011 г. са отказали да участват в изборите, като кандидати на партията и на 20.09.2011 г. са били регистрирани по техни молби и заявления като кандидати в същите избори от ПП „НОВОТО ВРЕМЕ".
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за процесуално недопустима, поради липса на предмет. Отсъства правна възможност да бъдат отменяни молби на кандидати за кметове. По същество с жалбата не се оспорват решенията на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, за анулиране на регистрациите на двамата кандидати за кметове от името на ПП „АТАКА", както и на решенията за последващото им регистриране от името на друга партия.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, с вх. № М-244 от 30.09.2011 г. на ЦИК от Йонко Киров Данов - представляващ ПП „АТАКА" в община Долни Дъбник, област Плевен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.10.2011 в 22:50 часа

Всички решения