Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1039-МИ/04.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1039-МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Пламен Атанасов Кръстев – представляващ местна коалация „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕ-ДЕЛЦИ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕИНЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, срещу решениe № 148-МИ от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Пловдив, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-335 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Пламен Атанасов Кръстев - представляващ местна коалация „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕИНЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", срещу решениe № 148-МИ от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Пловдив, област Пловдив, в която се прави оплакване, че атакуваното решение е незаконосъобразно и се иска отмяната му.
Към жалбата са приложени: пълномощно от Бойко Иванов Влатев на името на Пламен Атанасов Кръстев; решение № 148-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Пловдив; заявление с вх. № 189 от 27.09.2011 г. от Ина Стоянова Филипова.
Жалбата е подаден в срок, но е недопустима. Право да обжалват заличаване на кандидат за кмет или общински съветник имат само заинтересованите лица - кандидата и партията, коалицията или инициативния комитет, които са го предложили.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Пламен Атанасов Кръстев - представляващ местна коалация „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕИНЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, РАДИКАЛДЕМОКРА-ТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СО-ЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", срещу решениe № 148-МИ от 27.09. 2011 г. на ОИК в община Пловдив, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:40 часа

Всички решения