Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1041-ПВР/МИ/04.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1041-ПВР/МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Червен бряг, област Плевен, назначена с Решение № 248-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-661 от 21.09.2011 г. от Марио Киров Рангелов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за община Червен бряг, област Плевен. Предлага се мястото на Стилиян Юриев Андреев, член на ОИК - Червен бряг, да бъде назначена Ирена Руменова Дилкова-Иванова. Към преписката са приложени: заявление от Стилиян Юриев Андреев за освобождаването му като член на ОИК - Червен бряг, поради издигането и регистрирането му за кандидат за общински съветник на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - Червен бряг; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно на Ирена Руменова Дилкова-Иванова; пълномощно на името на името на Марио Киров Ангелов - общински председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" да представлява партията пред всички органи на централната и местна власт на територията на община Червен бряг, както и пред всички избирателни комисии за произвеждане на изборите на 23 октомври 2011 г.
След като констатира, че са налице условията по чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Стилиян Юриев Андреев, ЕГН ..., от длъжността член на ОИК в община Червен бряг, област Плевен, и анулира удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА Ирена Руменова Дилкова-Иванова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Червен бряг, област Плевен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:42 часа

Всички решения