Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1042-ПВР/МИ/04.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1042-ПВР/МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-645/19.09.2011 г. в ЦИК от Юрий Петров Кацарски, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца, за освобождаване на Илиана Господинова Георгиева, като член на ОИК в община Криводол и на нейно място да бъде назначен Пламен Илиев Петров. Към предложението са приложени: заявление от 26.08.2011 г. от Илиана Господинова Георгиева за освобождаването й като член на ОИК в община Криводол; декларация от 14.09.2011 г. по чл. 16, ал. 2 от ИК от Пламен Илиев Петров и уверение № 11 от 25.07.2011 г. на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий", факултет „Педагогика" за дипломиране на Пламен Илиев Петров на 30.06.2011 г. с образователна степен бакалавър. Уверението е представено в ЦИК на 28.09.2011 г. от Борислав Константинов Банчев - областен председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - Враца. Приложени са пълномощни на името на Юрий Петров Кацарски и Борислав Константинов Банчев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Илиана Господинова Георгиева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Пламен Илиев Петров, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:43 часа

Всички решения