Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1044-ПВР/МИ/04.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1044-ПВР/МИ
София, 04.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Дряново, област Габрово, назначена с Решение № 278-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-707/03.10.2011 г. от Нено Бонев Ненов и Костадин Владимиров Йорданов - упълномощени представители на Синята коалиция, за промени в ОИК - Дряново. Предлага се на мястото на Антоанета Александрова Ставрева - член на комисията, да бъде назначена Василка Динкова Василева. Към предложението са приложени: заявление от Антоанета Александрова Ставрева за освобождаването й като член на ОИК - Дряново; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Василка Динкова Василева; пълномощно на Мариана Иванова Даракчиева и Асен Петков Найденов и пълномощно на Нено Бонев Ненов и Костадин Владимиров Йорданов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Дряново, област Габрово, Антоанета Александрова Ставрева и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Дряново, област Габрово, Василка Динкова Василева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 04.10.2011 в 22:45 часа

Всички решения