Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1075-ПВР/МИ/05.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1075-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Сливница, Софийска област, назначена с Решение № 147-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № ОИК-726 от 05.10.2011 г. на ЦИК от Цветан Райков Любенов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", с което се прави предложение за извършване на замяна в състава на ОИК - Сливница, като от състава да бъде освободен Георги Ангелов Йорданов - член на комисията, предложен от ПП „ГЕРБ", и на негово място бъде назначен за член на комисията Александър Кирилов Алексиев, предложени от ПП „ГЕРБ". Към предложението са приложени: молба от Георги Ангелов Йорданов за освобождаването му като член на ОИК - Сливница; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Александър Кирилов Алексиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сливница, Софийска област, Георги Ангелов Йорданов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сливница, Софийска област, Александър Кирилов Алексиев, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:49 часа

Всички решения