Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1080-МИ/05.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1080-МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ненко Викторов Темелков – упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия”, СПС „Защита”, Движение „Гергьовден”, срещу решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-327/03.10.2011 г. от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита", Движение „Гергьовден", срещу решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, относно регистрацията на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
Към преписката са представени решението за образуване на местна коалиция, удостоверение за настоящ адрес на Пламен Евгениев Борисов, решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Перник, особено мнение на Аделина Стоянова Стоянова - член на ОИК - Перник, становище от Димитър Манов - член на ОИК - Перник, пълномощно, представено в ксерокопие от Пламен Евгениев Борисов и Симона Алексова Борисова.
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Перник, е незаконосъобразно, непрадвилно и постановено при съществени нарушения на Изборния кодекс, Закона за гражданската регистрация, както и в грубо противоречие с действителната фактическа обстановка.
Жалбоподателят твърди, че при регистрацията на съответния кандидат не са спазени изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК.
В жалбата се твърди, че валидно удостоверяване на датата, на която лицето е заявило настоящ адрес, е датата, на която в общинската администрация е постъпило заявление за такъв. Поради тази причина жалбоподателят счита, че най-ранната дата на адресната регистрация на Пламен Борисов е датата, на която лицето е заявило адресната си регистрация. Към настоящата преписка липсва писмо № 11/слу-2888-65 от 27.09.2011 г.
Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.
След като се запозна с приложената към жалбата преписка Централната избирателна комисия установи, че твърденията в жалбата не се потвърждават от представените писмени доказателства. Изложените мнения и становища остават недоказани пред ЦИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита", Движение „Гергьовден", срещу решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, относно регистрацията на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
ОСТАВЯ в сила решение № 162-МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, относно регистрацията на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 11:12 часа

Всички решения