Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1086-МИ/06.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1086-МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН – РАДНЕВО”, срещу решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-344 от 03.10.2011 г. от Валентин Вангелов, представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН - РАДНЕВО", срещу решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево, област Стара Загора.
Към жалбата са приложени: копие от протокол от 22.08.2011 г. за създаване на МК „Илинден" - Раднево; копие от удостоверение № 28 от 25.08.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от удостоверение № 48 от 25.08.2011 г. на ОИК - Раднево; копие от жалба с в № 187 от 29.09.2011 г. до ОИК - Раднево; копие от решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево; агитационни материали на коалиция „Заедно за община Раднево", визирани в жалбата - 2 бр.; копие от стр. 1 на в-к „Марица-изток" от 29.09.2011 г., визиран в жалбата.
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като в него липсва произнасяне по направени в жалбата искания.
На 29.09.2011 г. Валентин Вангелов е подал жалба в ОИК - Раднево, срещу разпространени агитационни материали от МК „Заедно за община Раднево", неотговарящи на императивните разпоредби на чл. 134, ал. 2 от ИК - самостоятелни агитационни брошури и публикация във в-к „Марица-изток" от 29.09.2011 г. Посочените и приложени към преписката агитационни материали не съдържат информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление". Исканията са ОИК - Раднево, да предприеме необходимите действия за прекратяване разпространението на незаконосъобразните агитационни материали на коалиция „Заедно за община Раднево" и прилагането на административно-наказателни разпоредби.
Жалбоподателят иска Централната избирателна комисия да отмени решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево, и да укаже на комисията да постанови ново решение по подадената от него жалба с вх. № 187 от 29.09.2011 г., като се произнесе по всички искания в нея.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Раднево, със свое решение № 77 от 30.09.2011 г. е решила, че намира жалбата на Валентин Вангелов за основателна и задължава коалиция „Заедно за община Раднево" да актуализира агитационните си материали, като приложи чл. 134, ал. 2 от ИК в срок от 3 дни. Съгласно текста на чл. 134, ал. 7 от ИК кметът на общината по решение на ОИК премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс. Представените по преписката агитационни материали няма как да бъдат премахнати или иззети.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Валентин Георгиев Вангелов - представляващ местна коалиция „ИЛИНДЕН - РАДНЕВО", срещу решение № 77 от 30.09.2011 г. на ОИК - Раднево, област Стара Загора.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:10 часа

Всички решения