Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1072-МИ/05.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1072-МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Мюмюн Хабил – общински председател на ПП „ГЕРБ” – Джебел

Постъпила е жалба с вх. № М-152/27.09.2011 г. на ЦИК от Мюмюн Хабил - общински председател на ПП „ГЕРБ" - Джебел, в която се твърди, че в община Джебел следвало да се избира кмет на кметство Чакалци, а не на кметство Подвръх. Твърди се още, че в кметства Телчарка и Търновци не следвало да се провеждат избори за кметове на кметства.
В жалбата не се посочва кои решения на ОИК - Джебел, се обжалват, но от представените документи по преписката може да се направи извод, че по същество се оспорва определянето на изборните райони за произвеждане на избори за кметове на кметства в община Джебел съгласно решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел.
Жалбата е недопустима. Същата е подадена извън законоустановения срок по чл. 33, ал. 3 от ИК за обжалване на решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел. Освен това съгласно решение № 67/27.09.2011 г. на ОИК - Джебел, решение № 40 от 04.09.2011 г. на ОИК - Джебел, е изменено, като за изборен район е определено кметство с. Чакалци, община Джебел.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-152/27.09.2011 г. на ЦИК жалба от Мюмюн Хабил - общински председател на ПП „ГЕРБ" - Джебел.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:22 часа

Всички решения