Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1083-ПВР/МИ/06.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1083-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалби срещу решения № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. и № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ОИК – Русе, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Русе, област Русе

Постъпили са жалби с вх. № М-234 от 29.09.2011 г. на ЦИК, от Иван Иванов - пълномощник на Коалиция за България (вх. № 267 от 29.09.2011 г. на ОИК), Румен Януаров - пълномощник на ПП „НДСВ" (вх. № 269 от 30.09.2011 г. на ОИК), и Юлиян Гарелов и Искрен Веселинов - представляващи местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ВМРО" (вх. № 270 от 30.09.2011 г. на ОИК), срещу решение № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. на ОИК - Русе, за определяне на квотното разпределение на парламентарно представените партии и коалиции и на партиите с представител в Европейския парламент. Всички жалбоподатели излагат доводи, че разпределението противоречи на Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК и разпоредби на Изборния кодекс, тъй като сборът от предоставените на партиите и коалициите председателски места в СИК надвишава броя на секциите, както и че разпределението не е пропорционално. В жалбата на ПП „НДСВ" допълнително се твърди, че съставите не са назначени в предоставения от закона срок и ОИК - Русе, следвало да изпрати цялата документация на ЦИК. Местната коалиция в своята жалба конкретизира, че ОИК - Русе, не е назначила поименния състав на ръководството и членовете на СИК в общината.
Постъпила е жалба, вх. № 271 от 30.09.2011 г. на ОИК, от Иван Иванов - пълномощник на Коалиция за България, срещу решение № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Русе, за поправка на решение № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. на ОИК - Русе. В жалбата се сочи, че отсъства поименният състав на назначените 205 секционни избирателни комисии. Твърди се още, че представителите на Коалиция за България в три СИК нямат свой представител, докато в други имат повече от един член.
Жалбите са постъпили в срок.
Общинската избирателна комисия - Русе, с решение № 239-ПВР/МИ е разпределила квотното съотношение на парламентарно представените партии и коалиции и партията с представители в Европейския парламент в съставите и ръководствата на СИК за община Русе в изборите на 23 октомври 2011 г. На консултациите пред кмета на община Русе не е постигнато съгласие. С решението ОИК - Русе, правилно е разпределила съставите на 205 секционни избирателни комисии. За 190 от тях е постановено, че са в състав от 9 членове, а останалите 15 - по 7 членове. Политическа партия „ГЕРБ" взема 805 места, ПП „НДСВ" - 36 места , Коалиция за България - 390 места (включително неоползотворения мандат с най-голям остатък), ПП „ДПС" - 292 места, ПП „Атака" - 195 места, и Синята коалиция - 97 места. Общият сбор на така разпределените места възлиза на 1815 членове.
С това решение ОИК - Русе, неправилно е изписала полагащите се места за председател, заместник-председател и секретар на Коалиция за България, на ПП „ГЕРБ", ПП „ДПС" и Синята коалиция. Основателно е възражението на жалбоподателите в тази част. След завеждане на жалбите и до произнасяне на ЦИК по тяхната основателност ОИК - Русе, приема решение № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г., с което допуска поправка на технически грешки в обжалваното по-рано решение. Видно от приложения протокол № 21 от 26.09.2011 г. ОИК - Русе, правилно е разпределила ръководните места в секционните избирателни комисии, като е предоставила на ПП „ГЕРБ" общо 301 места, от които председател в 161 СИК, заместник-председател в 102 СИК и секретар в 38 СИК. На Коалиция за България е предоставила места на председател в 3 СИК, заместник-председател в 22 СИК и секретар в 96 СИК. За ПП „ДПС": председател в 29 СИК, заместник-председател в 23 СИК и секретар в 39 СИК. За ПП „Атака": председател в 10 СИК, заместник-председател в 40 СИК и секретар в 10 СИК. За Синята коалиция: председател в 2 СИК, заместник-председател в 18 СИК и секретар в 10 СИК. За ПП „НДСВ" са предоставени 12 секретарски места.
В решение № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. на ОИК - Русе, некоректно е била допусната техническа грешка, като местата на Коалиция за България за председател са били изписани 41, за заместник-председател 40 и за секретар 40; за ПП „ГЕРБ" заместник-председател - 101; за ПП „ДПС" заместник-председател - 22; и за Синята коалиция по 10 места за председател, заместник-председател и секретар. С отстраняване на техническата грешка от ОИК - Русе, жалбите на Коалиция за България, ПП „НДСВ" и местна коалиция „Синята коалиция+ВМРО" се явяват недопустими поради липса на предмет, поради което следва да бъдат оставени без разглеждане.
С решение № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Русе, по същество не се извършват промени в състава и ръководствата на СИК в община Русе, а само са отстранени допуснати технически грешки при изписване на самото решение. Извършеното разпределение от ОИК - Русе, на заседанието на 26 септември 2011 г. и отразено в протокол № 21 от същата дата е съобразено с разпоредбите на Изборния кодекс и на Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. и Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК. Останалите доводи, изложени в жалбите, не се явяват законово защитими и ЦИК не може да ги удовлетвори по целесъобразност.
Постъпилата жалба от Коалиция за България, вх. № 271 от 30.09.2011 г. на ОИК, следва да бъде оставена без уважение.
Общинската избирателна комисия - Русе, следва да назначи поименния състав на секционните избирателни комисии.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалби с вх. № М-234 от 29.09.2011 г. на ЦИК, от Иван Иванов - пълномощник на Коалиция за България (вх. № 267 от 29.09.2011 г. на ОИК), Румен Януаров - пълномощник на ПП „НДСВ" (вх. № 269 от 30.09.2011 г. на ОИК), и Юлиян Гарелов и Искрен Веселинов - представляващи местна коалиция от партии „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ+ВМРО" (вх. № 270 от 30.09.2011 г. на ОИК), срещу решение № 237-ПВР/МИ от 26.09.2011 г. на ОИК - Русе.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Коалиция за България, вх. № 271 от 30.09.2011 г. на ОИК, срещу решение № 239-ПВР/МИ от 30.09.2011 г. на ОИК - Русе.
ЗАДЪЛЖАВА ОИК - Русе, да назначи поименния състав на секционните избирателни комисии в община Русе.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:24 часа

Всички решения