Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1102-ПВР/МИ/06.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1102-ПВР/МИ
София, 06.10.2011

ОТНОСНО:  жалба на Венцислав Петров Димитров – представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман”, срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК – Драгоман

Постъпила е жалба с вх. № М-462 от 06.10.2011 г. на ЦИК от Венцислав Петров Димитров - представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман", срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК - Драгоман, с което е постановено агитационните материали, поставени на входа на община Драгоман, на вратата на офис, отдаден под наем от община Драгоман, да бъдат премахнати като поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК, като е възложено на кмета на общината на основание чл. 134, ал. 7 от ИК да премахне трите броя предизборни плакати на местната коалиция „Радетели за община Драгоман".
В жалбата се твърди, че общината не е собственик на целия партерен етаж от сградата и че помещението на витрината, на което са поставени материалите, не е общинско, но не се представят доказателства за това.
Жалбата е допустима като подадена в срок. Разгледана по същество е неоснователно.
Изводът на ОИК - Драгоман, че е налице нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК, независимо че помещението, в което са плакатите, е отдадено под наем, след като сградата е общинска собственост, е правилен и обоснован.
При постановяване на решението са спазени изискванията на чл. 134, ал. 3 и 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 134, ал. 3 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Венцислав Петров Димитров - представител на местна коалиция „Радетели за община Драгоман", срещу решение № 83 от 03.10.2011 г. на ОИК - Драгоман
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 06.10.2011 в 21:37 часа

Всички решения