Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1152-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1152-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иван Тодоров Ибришимов – председател на предизборния щаб на ПП „Българска социалистическа партия” – гр. Дупница, срещу решение № 159 от 05.10.2011 г. на ОИК – Дупница

Постъпила е жалба вх. № М-546 от 10.10.2011 г. от Иван Тодоров Ибришимов - председател на предизборния щаб на ПП „Българска социалистическа партия - гр. Дупница, редовно упълномощен с пълномощно № 1257 от 07.09.2011 г. от Сергей Станишев - председател на НС на БСП, срещу решение № 159 от 05.10.2011 г. на ОИК - Дупница.
В жалбата се твърди, че с решение № 159 от 05.10.2011 г. ОИК - Дупница, е приела, че в предизборният плакат на кандидата за кмет на община Дупница Методи Чимев полето, в което е изписано „Купуването и продаването на гласове е престъпление", е с площ 10 %, което е в съответствие с разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК. Със същото решение ОИК - Дупница, е оставила без уважение жалбата на Иван Тодоров Ибришимов като неоснователна.
Прави се искане решението да бъде отменено и ЦИК да постанови решение, с което да укаже премахване на територията на община Дупница на агитационните материали на кандидата за кмет на община Дупница от ПП „ГЕРБ" Методи Чимев поради несъответствие с нормата на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
По преписката е представено решение № 159 от 05.10.2011 г. на ОИК - Дупница, и протокол № 25 от същата дата, както и агитационен плакат на кандидата за кмет на община Дупница Методи Чимев.
В обжалваното решение ОИК - Дупница, е направила подробни изчисления на размера на плаката и полето, в което е изписано, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление", от които е видно, че същото заема площ от 10 % от общата лицева площ на плаката.
При направената проверка на приложените към преписката доказателства Централната избирателна комисия установи, че решение № 159 от 05.10.2011 г. на ОИК - Дупница, е правилно и законосъобразно постановено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Тодоров Ибришимов - председател на предизборния щаб на ПП „Българска социалистическа партия - гр. Дупница, редовно упълномощен с пълномощно № 1257 от 07.09.2011 г. от Сергей Станишев - председател на НС на БСП, срещу решение № 159 от 05.10.2011 г. на ОИК - Дупница.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:11 часа

Всички решения