Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1153-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1153-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от временно изпълняващия длъжността кмет на община Кирково, срещу решение № 107-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК – Кирково, област Кърджали

Постъпила е жалба от временно изпълняващия длъжността кмет на община Кирково, против Решение № 107 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кирково, с което се оставя без уважение жалба с вх. № 46 от 06.10.2011 г. Приложени са: копие от Решение № 107 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кирково; копие от заповед № РД-10-591 от 21.09.2011 г. на кмета на община Кирково; копие от жалба с вх. № 66-00-1255 от 06.10.2011 г.; копие от констативен акт от 06.10.2011 г.; копие от жалба с вх. № А-Жс-04-76 от 06.10.2011 г.; копие от акт № 11 от 10.08.2006 г.; копие от скица № 16 от 09.06.2006 г.
В жалбата са развити съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение и се иска неговата отмяна и постановяване на решение за премахване на поставените агитационни материали.
Решение № 107 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кирково, е постановено по жалба на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кирково, който във връзка с жалба на Шинаси Мехмедов, упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", е сезирал ОИК - Кирково, за поставени агитационни материали от ПП „ГЕРБ" в имот - публична общинска собственост, подробно описан в акт № 11 от 2006 г. за публична общинска собственост. В мотивите на обжалваното решение ОИК - Кирково, посочва, че е в правомощията на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кирково, като орган на изпълнителната власт, премахването на агитационни материали поставени в нарушение на закона, в изпълнение на заповед № РД-10-591 от 21.09.2011 г. С обжалваното решение ОИК - Кирково, е оставила без уважение жалбата на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кирково.
Централната избирателна комисия намира, че Общинска избирателна комисия - Кирково, е следвало да събере доказателства относно наличие на съгласие за поставяне на агитационни материали съгласно чл. 134, ал. 3 от ИК. В случай, че липсва съгласие на управителя на имота (ръководителя на организацията, която ползва имота) ОИК - Кирково, следва да приеме решение за премахване на агитационните материали.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 107 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кирково.
УКАЗВА на ОИК - Кирково, да приеме решение по жалбата на временно изпълняващия длъжността кмет на община Кирково, след извършване на проверка и събиране на доказателства.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:12 часа

Всички решения