Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1154-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1154-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Цветомир Митков Михов – областен координатор на ПП „ГЕРБ” – област Габрово, срещу действия на ОИК – Трявна

Постъпила е жалба с вх. № М-645 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Цветомир Митков Михов - областен координатор на ПП „ГЕРБ", срещу действия на ОИК - Трявна. В жалбата се изтъкват доводи, че от назначаване на състава на ОИК - Трявна, ПП „ГЕРБ" - Трявна, многократно е потърпевша от нецелесъобразните и незаконосъобразни решения, като най-фрапиращо е назначаването на секционните избирателни комисии в община Трявна, както и че дълго време ОИК - Трявна, не се е съобразила с Решение № 1070-ПВР/МИ от 5 октомври 2011 г. на ЦИК, с което е отменено решението на ОИК - Трявна, в частта за назначаване членове на СИК в община Трявна при съобразяване с представеното предложение на ПП „ГЕРБ", касаещо поименното предлагане на лицата за всяка една секция. В жалбата се твърди, че до 11.10.2011 г. ОИК - Трявна, не се е произнесла с решение, което да е съобразено с цитираното по-горе решение на ЦИК. Твърди се, че до голяма степен напрежението, усещащо се от всички политически сили в община Трявна, се дължи на ръководството на комисията и по-скоро на председателя й Мариян Ганчев, независимо че същият е предложен от ПП „ГЕРБ".
Централната избирателна комисия, след като съобрази, че жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес, приема, че същата е допустима, а разгледана по същество неоснователна.
По преписката бе изискано от ОИК - Трявна, дали има взето решение за назначаване поименния състав на членовете на СИК от ПП „ГЕРБ", съобразено с указанията, дадени в Решение № 1070-ПВР/МИ от 5 октомври 2011 г. на ЦИК. От ОИК - Трявна, бе представен техен протокол № 21 от 07.10.2011 г. с взето решение № 137 от същата дата, с което се определят съставите на СИК на територията на община Трявна, съобразено с цитираното по-горе решение, както и обявление, че решението е обявено на таблото на 07.10.2011 г. в 14,00 ч.
Централната избирателна комисия приема, че жалбата се явява неоснователна.
Водима от горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Цветомир Митков Михов - областен координатор на ПП „ГЕРБ", срещу действия на ОИК - Трявна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:13 часа

Всички решения