Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1156-МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1156-МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ахмед Халил Али срещу решение № 75 от 07.10.2011 г. на ОИК – Дежебел, област Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № М-569/10.10.2011 г. на ЦИК от Ахмед Халил Али срещу решение № 75 от 07.10.2011 г. на ОИК - Джебел, с която се оставя без уважение жалбата на Ахмед Халил Али, Юмер Мюмюн Осман, Юмюгюл Мюмюн Али, Али Яшар Хасан, Шенгюл Юсюф Хасан, Севгюл Шюкрю Али.
Атакуваното решение е постановено във връзка с постъпила жалба от изброените по-горе лица срещу действия на кмета на с. Желъдово Мустафа Реджеб Муса, с които отказва да приеме и регистрира заявления за дописване в избирателните списъци за изборите на 23 октомври 2011 г. в община Джебел.
В обжалваното решение се приема, че е налице мълчалив отказ от страна на органа по чл. 40, ал. 1 от ИК - кмет на кметство с. Желъдово, поради което отказът следва да бъде обжалван пред Районен съд - Момчилград, по реда и срока, посочен в чл. 48, ал. 1 от ИК.
Решението на ОИК е неправилно, тъй като не е от компетентността на ОИК - Джебел, е да разглежда жалби срещу откази за заличаване, вписване или дописване в избирателните списъци, поради което жалбата се явява основателна, а решението на ОИК - Джебел, следва да бъде отменено, производството по делото прекратено и цялата преписка изпратена по компетентност на Районен съд - Момчилград.
Водима от горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 75 от 07.10.2011 г. на ОИК - Джебел, област Кърджали, с което е оставена без уважение жалбата на Ахмед Халил Али, Юмер Мюмюн Осман, Юмюгюл Мюмюн Али, Али Яшар Хасан, Шенгюл Юсюф Хасан, Севгюл Шюкрю Али.
Прекратява производството по настоящата преписка.
Изпраща преписката по жалбата на Ахмед Халил Али, Юмер Мюмюн Осман, Юмюгюл Мюмюн Али, Али Яшар Хасан, Шенгюл Юсюф Хасан, Севгюл Шюкрю Али на Районен съд - Момчилгард, по компетентност.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:14 часа

Всички решения