Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1157-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1157-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Цветелина Върбанова Дамяновска – упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” и от Светлин Генадиев Стойков, председател на Обастния съвет на ПП „АТАКА” срещу решение № 201-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК – Враца, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Враца, област Враца

Постъпили са жалба с вх. № М-348 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Цветелина Върбанова Дамяновска - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и от Светлин Генадиев Стойков, председател на Обастния съвет на ПП „АТАКА" срещу решение № 201-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Враца, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Враца. В жалбата, подадена от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" се прави оплакване за незаконосъобразност при назначаването на състава на 99 СИК - с. Лиляче, а в жалбата на ПП „АТАКА" се прави оплакване за незаконосъобразност на решението в частта му за назначаването състава на СИК № 61 и 67 на територията на община Враца. Освен това се твърди, че липсва съобразяване с всички направени предложения.
Жалбите са подадени в предвидения в закона срок, поради което са допустими, а разгледани по същество са неоснователни.
Видно от решение № 124-МИ от 07.09.2011 г. на ОИК - Враца, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, е взела решение за разпределение на местата в секционните избирателни комисии между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, както и броя места в секционното ръководство на всяка една от тези партии. Съобразно това решение, на ПП „ГЕРБ" се полагат 298 от местата в комисиите, от които 154 места в ръководството, на Коалиция за България - 155 места в СИК, от които 62 в ръководството, на ПП „ДПС" - 117 места в комисиите, от които 46 в ръководството, на ПП „АТАКА" - 78 места в комисиите, от които 31 в ръководството, на Синята коалиция - 39 места в комисиите, от които 16 в ръководството, на ПП „НДСВ" - 14 места в комисиите, от които 6 в ръководството. Решението не е обжалвано и е влязло в сила, поради което квотното разпределение на броя места и броя в секционните ръководства е влязло в сила.
С обжалваното решение № 201-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Враца, същата е назначила секционните избирателни комисии и ръководства като то изцяло съответветства на установеното с решение № 124-МИ от 07.09.2011 г. на ОИК - Враца разпределение на местата в секционните избирателни комисии по квотен принцип между отделните политически сили.
В жалбите се атакува преди всичко диспропорцията при разпределението на отделните места като се изтъкват аргументи, непроизтичащи от закона, тъй като при назначаването на секционните избирателни комисии е невъзможно да се изпълнят всички направени искания след като те взаимно си противоречат.Независимо от това в обжалваното решение ОИК точно е спазила броят на ръководните длъжности членове на СИК, които се полагат на всяка политическа сила като извършените корекции са направени с оглед необходимостта да се спази квотният принцип при разпределяне на ръководните длъжности и състава на секционните избирателни комисии, полагащи се на всяка политическа сила, съобразно Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
По изложените съображения жалбите следва да бъдат оставени без уважение като неоснователни, а оспореното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. № М-229 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Цветелина Върбанова Дамяновска - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и от Светлин Генадиев Стойков, председател на Областния съвет на ПП „АТАКА" срещу решение № 201-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Враца, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Враца.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:15 часа

Всички решения