Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1158-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1158-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Пещера, област Пазарджик, назначена с Решение № 418-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-746/11.10.2011 г. от Десислава Йорданова Костадинова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Пещера, област Пазарджик. Предлага се на мястото на члена на комисията Йордан Ангелов Костадинов да бъде назначена Таня Иванова Аргирова. Към предложението са приложени: молба от Йордан Ангелов Костадинов за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Таня Иванова Аргирова; пълномощно на името на Иван Димитрова Иванов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Пазарджик и пълномощно на .
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Десислава Йорданова Костадинова.

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Пещера, област Пазарджик, Йордан Ангелов Костадинов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Пещера, област Пазарджик, Таня Иванова Аргирова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:22 часа

Всички решения