Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1160-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1160-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 169-МИ от 06.10.2011 г. и № 170-МИ от 06.10.2011 г. на ОИК – Перник

Постъпила е жалба вх. № М-548/10.10.2011 г. от Вихрен Георгиев Матев срещу решения №169-МИ/06.10.2011 г. и № 170-МИ/06.10.2011 г. на ОИК - Перник, с които са оставени без уважение подадени от него пред ОИК - Перник жалби. В тези жалби Вихрен Георгиев Матев е твърдял пред ОИК - Перник, че на територията на община Перник се разпространяват агитационни материали на ПП „ГЕРБ", които не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Жалбата пред ЦИК е изпратена по куриер на 7.10.2011 г. и като такава се явява подадена в срок и допустима, а разгледана по същество неоснователна.
Жалбоподателят твърди, че приложеното по преписката знаме на което на син фон е изписано „ГЕРБ" представлява агитационен материал по смисъла на чл. 134 от ИК и като такъв трябва да съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Централната избирателна комисия не споделя това твърдение на жалбоподателя и намира за правилно и законосъобразно решението на ОИК - Перник, според което приложеното знаменце не съдържа нито визуална, нито текстова информация, която да дава основание да се свърже с изборите на 23 октомври 2011 г; в него не се съдържат знаци, символи или текст, които да имат характер на предизборна агитация. Жалбоподателят твърди също, че вестник - издание на ПП „ГЕРБ" за област Перник, приложен към жалбата, представлява агитационен материал, който съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, но тя заема площ по-малка от 10 % от лицевата част на материала, поради което се нарушават изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Централната избирателна комисия намира, че във вестника се съдържат 2 плаката, които могат да се разглеждат като агитационни материали. На тези материали е изписана информацията, че купуването и продаване на гласове е престъпление в обособено поле с размери, отговарящи на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК. В останалата си част вестникът съдържа статии, интервюта и други журналистически материали, поради което не следва на всяка страница да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 169-МИ/06.10.2011 г. и № 170-МИ/06.10.2011 г. на ОИК - Перник, с които са оставени без уважение подадени от него пред ОИК - Перник, жалби.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:23 часа

Всички решения