Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1161-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1161-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кубрат, област Разград, назначена с Решение № 214-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-731/06.10.2011 г. от упълномощения представител на ПП „АТАКА" в община Кубрат, Георги Димитров Георгиев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Кубрат, област Разград, като на мястото на члена на ОИК Цветелин Костов Михайлов от квотата на ПП „АТАКА" да бъде назначен Евгени Йорданов Генев. Предложението е придружено от заявление от Цветелин Костов Михайлов за освобождаването му като член на ОИК по лични причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Евгени Йорданов Генев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кубрат, област Разград, Цветелин Костов Михайлов, ЕГН ...и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Кубрат, област Разград, Евгени Йорданов Генев, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:24 часа

Всички решения