Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1163-ПВР/МИ/12.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1163-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Девин, област Смолян, назначена с Решение № 298-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-716/03.10.2011 г. от Дияна Асенова Чаушева - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", община Девин, за промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян. Предлага се на мястото на Мария Георгиева Андонова - член на комисията, да бъде назначена Галя Калчева Бочукова. Към предложението са приложени: молба от Мария Георгиева Андонова за освобождаването й като член на ОИК - Девин; считано от 03.10.2011 г.; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Галя Калчева Бочукова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Мария Георгиева Андонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Галя Калчева Бочукова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:25 часа

Всички решения