Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1164-ПВР/МИ/13.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1164-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Борово, област Русе, назначена с Решение № 199-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-752/12.10.2011 г. от Валентин Панайотов Великов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за област Русе, за промяна в състава на ОИК в община Борово, област Русе. Предлага се на мястото на члена на ОИК Атанас Илиев Николаев да бъде назначен Георги Парушев Трифонов. Към предложението са приложени: заявление от Атанас Илиев Николаев за освобождаването му като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Георги Парушев Трифонов; пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Валентин Панайотов Великов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борово, област Русе, Атанас Илиев Николаев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борово, област Русе, Георги Парушев Трифонов, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:06 часа

Всички решения