Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1165-ПВР/МИ/13.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1165-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Иваново, област Русе, назначена с Решение № 370-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-715/03.10.2011 г. от Никола Пенев Пеков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново, за промени в ОИК - Иваново, област Русе, като заместник-председателят Деница Илиева Димитрова бъде преназначена за член на комисията, а Камелия Иванова Гачовска - член на комисията, да бъде преназначена за заместник-председател. Към предложението са приложени: заявление от Деница Илиева Димитрова за съгласието й да бъде преназначена за член на ОИК; пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Никола Пенев Пеков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА от член за заместник-председател на ОИК в община Иваново, област Русе, Камелия Иванова Гачовска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА от заместник-председател за член на ОИК в община Иваново, област Русе, Деница Илиева Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 19 от 23.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:07 часа

Всички решения