Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1171-ПВР/МИ/13.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1171-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Самуил, област Разград, назначена с Решение № 319-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-748/11.10.2011 г. от Цвятко Василев Стефанов, упълномощен представител на Коалиция за България, за освобождаване на Айтен Али Ибрям като член на ОИК в община Самуил, област Разград, по лични семейни причини и на негово място да бъде назначен Сами Ариф Сами. Към преписката са представени: пълномощно; молба от Айтен Али Ибрям за освобождаването й като член на ОИК, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Сами Ариф Сами. На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Самуил, област Разград, Айтен Али Ибрям, ЕГН ..., и анулира издаденото удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Самуил, област Разград, Сами Ариф Сами, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:12 часа

Всички решения