Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1178-МИ/14.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1178-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Татяна Василева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК – Враца

Постъпило е писмо от ОИК - Враца, с вх. № М-770 от 14.10.2011 г., към което са приложени: жалба от Татяна Василева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", съгласно пълномощно № 20 от 28.07.2011 г. и пълномощно № КО-Г.013/19.07.2011 г., срещу решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца; заверено копие от обжалваното решение; особено мнение по обжалваното решение на Румяна Маринова - член на комисията; заверено копие от предложение от Григор Томов - независим кандидат за кмет на община Враца с вх. № 209 от 06.10.2011 г.; заверено копие от решение № 195-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Враца, относно регистриране на кандидати за общински съветници, издигнати от ПП „Движение свободен избор".
Жалбоподателят развива съображения относно незаконосъобразност на обжалваното решение и иска неговата отмяна.
С обжалваното решение ОИК - Враца, е регистрирала Маргарит Марков Маждраков като застъпник на независимия кандидат за кмет на община Враца Григор Томов Григоров. Видно от приложеното копие от Решение № 195-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Враца, Маргарит Марков Маждраков е регистриран като кандидат за общински съветник под № 5 в листата, издигната от ПП „Движение свободен избор".
Жалбоподателят счита, че като застъпник не може да се регистрира кандидат за участие в същите избори. Този извод може да се направи от разпоредбите на Изборния кодекс, които уреждат правомощията на застъпниците, съответно на кандидатите. Становище за недопустимост за съвместяване на качествата на кандидат и на застъпник на кандидат е изразено и в приложеното особено мнение на член на ОИК - Враца, към обжалваното решение.
Жалбата е подадена в срок и е допустима за разглеждане, а разгледана по същество се явява основателна по изложените в жалбата съображения, които ЦИК приема. При логическото тълкуване на законовите норми, които уреждат правомощията на застъпниците, ясно разграничени в закона от тези на кандидатите за участие в изборите, съвместяването на качеството застъпник от един кандидат би го поставило в привилегировано положение в сравнение с другите кандидати, каквато воля законодателят няма.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 210-МИ от 07.10.2011 г. на ОИК - Враца, относно регистрация на Маргарит Марков Маждраков като застъпник на независимия кандидат за кмет на община Григор Томов Григоров.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:29 часа

Всички решения