Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1185- МИ/14.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1185- МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от коалиция „Кюстендил”, представлявана от Петър Георгиев Паунов, срещу решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-704 от 13.10.2011 г. на ЦИК от коалиция „Кюстендил, представлявана от Петър Георгиев Паунов, срещу решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Обжалва се решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
В жалбата се изтъква, че решението на ОИК - Кюстендил, е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано. В решението на ОИК се казва единствено, че е нарушена разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК. В случая не става ясно коя от хипотезите на чл. 134, ал. 2 от ИК е нарушена, по какъв начин и в какво се изразява нарушението. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви в решението на ОИК правят решението незаконосъобразно. Освен това разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК предвижда, че по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име той се издава.
Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество основателна. С решението си ОИК - Кюстендил, е следвало или точно да укаже нарушението, или да даде указания какво точно счита за незаконосъобразно и как то да бъде отстранено, или какво действие следва да се предприеме във връзка с въпросния агитационен материал. Решението на ОИК - Кюстендил, изразено в едно единствено изречение, че агитационният материал нарушава чл. 134, ал. 2 от ИК по никакъв начин не подпомага контрола, който ОИК - Кюстендил, следва да упражни с потенциални нарушения, свързани с агитационните материали на територията, за които е компетентна да отговаря общинската избирателна комисия. Би следвало ОИК- Кюстендил, да укаже дали има и какви нередовности са констатирани в агитационния материал на коалиция „Кюстендил" и в случай че установи такива, с решението си да даде указания как недостатъците биха могли да бъдат отстранени.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 222 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:36 часа

Всички решения