Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1186-МИ/14.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1186-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Костадин Върбанов Хаджигаев – областен координатор на ПП „ГЕРБ” за област Благоевград, и Йордан Георгиев Андонов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ” – община Благоевград, срещу решениe № 210-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № М-759 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Костадин Върбанов Хаджигаев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Благоевград, и Йордан Георгиев Андонов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Благоевград, срещу решение № 210-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Благоевград, с което е установено по отношение на кандидата за общински съветник от листата на БСП - Асен Стефанов Балабанов, че същият отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, като кандидатът има настоящ адрес на територията на община Благоевград.
Жалбата е подадена в срок, допустима е и като разгледана по същество се явява неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Благоевград, с решение № 210-МИ от 12.10.2011 г. правилно е установила, че не са налице основанията на чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК за заличаването на Асен Стефанов Балабанов като кандидат за общински съветник.
От представените с жалбата и решението документи пред Централната избирателна комисия се констатира, че кандидатът за общински съветник Асен Стефанов Балабанов има адресна регистрация от 20.12.2010 г. в Благоевград, .... Тези обстоятелства са били известни на общинската избирателна комисия при постановяване на решението. Правото на лице да се кандидатира в изборите за общински съветници и кметове е уредено в разпоредбите на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, като съответно сроковете за уседналост по смисъла на § 10 от ПЗР на ИК се прилагат към датата на избора 4 месеца. Асен Стефанов Балабанов притежава необходимите законови предпоставки да бъде издигнат като кандидат за общински съветник, тъй като той е живял в последните 4 месеца преди изборния ден 23 октомври 2011 г. на територията на община Благоевград.
На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Костадин Върбанов Хаджигаев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Благоевград, и Йордан Георгиев Андонов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Благоевград, срещу решение № 210-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Благоевград.
ОСТАВЯ в сила решение № 210-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Благоевград, с което е установено по отношение на кандидата за общински съветник от листата на БСП - Асен Стефанов Балабанов, че същият отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК, като кандидатът има настоящ адрес на територията на община Благоевград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:36 часа

Всички решения