Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1188-МИ/14.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1188-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иван Петров Терзиев – кандидат за кмет на община Чавдар

Постъпила е жалба с вх. № М-712 от 13.10.2011 г. от Иван Петров Терзиев - кандидат за кмет от ПП „ГЕРБ" на община Чавдар, срещу члена на ОИК в община Чавдар, Иванка Георгиева Петкова.
Към жалбата са приложени: решение № 47 от 13.10.2011 г. на ОИК - Чавдар, и отговор на члена на ОИК - Чавдар, Иванка Георгиева Петкова.
В жалбата се прави оплакване, че Иванка Георгиева Петкова като член на ОИК, че е присъствала на предизборна среща на кандидата за кмет на ПП „БСП" и била посочила, че трябва да се гласува с № 8 с бюлетината. Жалбоподателя счита, че това е недопустима предизборна агитация и с тези си действия Иванка Петкова е нарушила задълженията си по чл. 19, ал. 2 от ИК.
С решение № 47 от 13.10.2011 г. ОИК - Чавдар, се е произнесла по същата такава жалба, адресирана до ОИК и е приела, че жалбата е неоснователна. Това решение не е обжалвано от Иван Петров Терзиев.
В обяснението си до председателя на ОИК - Чавдар, Иванка Георгиева Петкова, сочи че само е разяснявала начин на гласуване на своите съкварталци без да сочи за кой кандидат трябва да се гласува. Не се представят други доказателства в подкрепа на твърденията в жалбата.
С оглед на изложеното ЦИК счита, че Иванка Георгиева Петкова не е извършила нарушение на чл. 19, ал. 2 от ИК, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 19, ал. 2 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Петров Терзиев, срещу члена на ОИК в община Чавдар, Иванка Георгиева Петкова.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:38 часа

Всички решения