Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1189 -ПВР/МИ/14.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1189 -ПВР/МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гулянци, област Плевен, назначена с Решение № 245-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-750/12.10.2011 г. на ЦИК от Иво Венелинов Геров, общински ръководител на ПП „ГЕРБ" в община Гулянци, за назначаване на членове в ОИК - Гулянци, област Плевен, на мястото на овакантените места с Решение № 1136-ПВР/МИ от 11.10.2011 г. на ЦИК. Предлага за членове Ирена Йорданова Ирличанова и Пламен Тодоров Петров. Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломи за завършено висше образование на Ирена Йорданова Ирличанова и Пламен Тодоров Петров; копие на пълномощно № 7 от 29.072011 г. за преупълномощаване на Иво Венелинов Геров от Иван Николов Новкиришки, област координатор на ПП „ГЕРБ" за област Плевен, да представлява партията на територията в община Гулянци.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гулянци, област Плевен, Ирена Йорданова Ирличанова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гулянци, област Плевен, Пламен Тодоров Петров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:39 часа

Всички решения