Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1242-ПВР/МИ/19.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1242-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение № 106 от 25.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Роман, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-147/27.09.2011 г. на ЦИК от Хрисимир Константинов Радовенски и Димитър Каменов Димитров - упълномощени представители на Синята коалиция за община Роман, област Враца, срещу решение № 106 от 25.09.2011 г. на ОИК - Роман, за определяне съставите на СИК в община Роман.
С обжалваното решение ОИК - Роман, е назначила общо 7 членове на СИК от квотата на Синята коалиция, от тях 1 председател, 1 заместник-председател, 1 секретар и 4 членове.
В приложение № 1 към протокол от 16.09.2011 г. за проведените консултации за определяне съставите на СИК в община Роман са разпределени общият брой на членовете на СИК по политически партии и е определен броят на ръководния състав на СИК по квоти. Приложено е и разпределението по избирателни секции, както и квотното разпределение във всяка една секция на територията на община Роман.
Жалбоподателят иска отмяна на решение № 106 от 25.09.2011 г. на ОИК - Роман, като незаконосъобразно, несправедливо и противоречащо на основните демократични принципи. Предоставените квоти на Синята коалиция са крайно недостатъчни за 17-те СИК на територията на община Роман и разпределението по секции несправедливо лишава представителите на Синята коалиция от възможността да участват и упражняват контрол по спазване на Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: решение № 106 от 25.09.2011 г. на ОИК - Роман, за назначаване членовете на СИК в община Роман; протокол от 16.03.2011 г. на Общинска администрация - Роман, за проведени консултации за определяне съставите на СИК в община Роман; приложение № 1 към представения протокол от 16.09.2011 г. за определяне броя на членовете на избирателните комисии и определяне квотното съотношение между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, имащи право да участват в преговорите и да правят предложения за назначаване на членове на СИК в община Роман. Приложен е и списък с избирателните секции и разпределението на членовете на СИК по квоти.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирани лица по установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, а именно до три дни след обявяване на решението на ОИК. Обжалваното решение е обявено на 25.09.2011 г., а жалбата е подадена на 27.09.2011 г. с вх. № 66 от 27.09.2011 г. на ОИК - Роман.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна поради следните съображения: ОИК - Роман, е назначила секционните избирателни комисии при спазване изискванията на Изборния кодекс и Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, определящо начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В представения протокол от 16.09.2011 г. на Общинска администрация - Роман, няма изразени особени мнения на представителите на Синята коалиция относно броя и квотното разпределение на членовете на СИК в община Роман.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Хрисимир Константинов Радовенски и Димитър Каменов Димитров - упълномощени представители на Синята коалиция за община Роман, област Враца, срещу решение № 106 от 25.09.2011 г. на ОИК - Роман, за определяне съставите на СИК в община Роман.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:37 часа

Всички решения