Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1245 -ПВР/МИ/19.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1245 -ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  допълване на Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката по постановяване на Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК, се установи, че при изписване на диспозитива на решението по указване на квотното разпределение на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански, област Благоевград, е пропуснато указание относно квотното разпределение по отношение на „Синята коалиция" .
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК, като в диспозитива на решението добавя в дадените указания относно квотното разпределение на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански, област Благоевград, следното указание:
„Синята коалиция - 34 членове на секционни избирателни комисии, от които 12 ръководни."

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:44 часа

Всички решения