Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1358-ПВР/МИ/26.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1358-ПВР/МИ
София, 26.10.2011

ОТНОСНО: гласуване с удостоверения за гласуване в определено място и с удостоверения за гласуване на друго място при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 2, § 5, т. 1, от ДР и чл. 206 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. За произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката не се издават нови удостоверения за гласуване на друго място и нови удостоверения за гласуване в определено място.
2. Избиратели, които са се снабдили с удостоверение за гласуване на друго място или с удостоверение за гласуване в определено място, и не са ги използвали при гласуването на 23 октомври 2011 г., могат да гласуват с тези удостоверения при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.
3. Избиратели, които на 23 октомври 2011 г. са гласували с удостоверение за гласуване на друго място могат да гласуват на 30 октомври 2011 г. в същата избирателна секция или по постоянния си адрес, при условие, че се снабдят с оригинал на използваното от тях удостоверение от ОИК, на територията на която се намира секцията, в която са гласували.
4. Избиратели, които на 23 октомври 2011 г. са гласували с удостоверение за гласуване в определено място, могат да гласуват на 30 октомври 2011 г. в избрана от тях избирателна секция или по постоянния си адрес, при условие че се снабдят с оригинал на използваното от тях удостоверение от ОИК, на територията на която се намира секцията, в която са гласували на 23 октомври 2011 г.
5. За снабдяване с удостоверенията по т. 3 или 4 избирателите се явяват лично в съответната ОИК, която сверява данните от документа за самоличност на избирателя и съхраняването при нея удостоверение. След извършване на проверката по предходното изречение ОИК прави копие от исканото удостоверение, което се подписва от председателя и секретаря на комисията, заверява се с текст „Вярно с оригинала" и се подпечатва с печата на ОИК. Оригиналът на удостоверението се предава на избирателя, а завереното копие се прилага от ОИК към съответния избирателен списък.
6. Удостоверенията се получават до 12,00 ч. на 29 октомври 2011 г.
7. Методическите указания и решенията на ЦИК за ИПВР, отнасящи се за организацията на гласуването на 23 октомври 2011 г., се прилагат и при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.10.2011 в 03:10 часа

Всички решения