Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1362-ПВР/МИ/27.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1362-ПВР/МИ
София, 27.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Драгоман, Софийска област, назначена с Решение № 277-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-783/25.10.2011 г. от Зорка Димитрова - председател на ОбС на БСП - Драгоман, за промени в ОИК - Драгоман, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Боянка Георгиева Пайталова да бъде назначена Гергина Павлова Лекова. Към предложението са приложени: молба от Боянка Георгиева Пайталова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Гергина Павлова Лекова; пълномощно на името на Зорка Славчева Димитрова, Роза Костадинова Станева, Зорница Трифонова Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Драгоман, Софийска област, Боянка Георгиева Пайталова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Драгоман, Софийска област, Гергина Павлова Лекова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.10.2011 в 19:43 часа

Всички решения