Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1371-ПВР/МИ/27.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1371-ПВР/МИ
София, 27.10.2011

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в една секция в с. Джурово, община Правец да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № 2289 от 25.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Правец, Софийска област, в което се твърди, че в избирателна секция № 2334000011 в с. Джурово, община Правец, Софийска област, въпреки удължаването на изборния ден до 21,00 ч. са останали граждани, които не са могли да упражнят правото си на глас, макар че същите са се намирали пред избирателната секция в 20,00 ч.

Предвид обстоятелството, че в община Правец ще се проведе втори тур за избор на кмет на община и кмет на кметство в Джурово, както и избор за президент и вицепрезидент на Република България, ОИК - Правец, счита за целесъобразно изборния ден в секция № 2334000011 в с. Джурово, община Правец, Софийска да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в изборна секция в с. Джурово, община Правец, Софийска област № 2334000011 да започне в 5,00 ч. на 30 октомври 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.10.2011 в 19:47 часа

Всички решения