Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1376-МИ/27.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1376-МИ
София, 27.10.2011

ОТНОСНО: жалба на Мариана Господинова Тотева, пълномощник на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, срещу решение № 106-МИ от 17.10.2011 г. на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 2221/24.10.2011 г. от Мариана Господинова Тотева в качеството й на упълномощен представител на  ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", срещу решение № 106 от 17.10.2011 г. на ОИК - Раднево, област Стара Загора, с което се разпорежда на ПП "БСП" да премахне предизборните плакати на кандидата за кмет на ПП "БСП" Иван Кънев.  Основанието, което ОИК посочва е, че на плаката е изписано "Кмет на община Раднево" вместо "Кандидат за кмет на община Раднево". 

Жалбата до ЦИК е подадена в срок и е допустима и разгледана по същество е основателна. Към преписката е представено и копие от споменатия плакат.

При разглеждане на преписката от ЦИК и след запознаването с протокола и обжалваното решение се установява, че на плаката е изписано само "Кмет" и отделно "Община Раднево". Текст "Кмет на община Раднево не се съдържа на плаката. Интерпретацията, която ОИК - Раднево, прави върху съдържанието, не е коректна и текстът отговаря на законовите изисквания, тъй като са спазени всички изисквания.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 106-МИ от 17.10.2011 г. на ОИК - Раднево, област Стара Загора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.10.2011 в 19:50 часа

Всички решения