Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1375-ПВР/МИ/27.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1375-ПВР/МИ
София, 27.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Мизия, област Враца, назначена с Решение № 165-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-779/25.10.2011 г. ПП „ГЕРБ", подписано от общинския ръководител Теодоси Берчев, и организационния секретар Николай Тодоров, за промени в ОИК - Мизия, област Враца. Предлага се на мястото на председателя на комисията Галина Иванова Калмушка да бъде назначен Цветан Василев Петров, досегашен член, а на мястото на Цветан Василев Петров да бъде назначен Румен Кръстинов Йорданов. Към предложението са приложени: заявление от Галина Иванова Калмушка за прекратяване на правомощията й като председател на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от личните карти и копие от дипломите за завършено висше образование на Цветан Василев Петров и Румен Кръстинов Йорданов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Мизия, област Враца, Галина Иванова Калмушка, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Мизия, област Враца, Цветан Василев Петров, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Мизия, област Враца, Румен Кръстинов Йорданов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.10.2011 в 20:20 часа

Всички решения