Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1428-ПВР/МИ/29.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1428-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, назначена с Решение № 236-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-795/28.10.2011 г. от Георги Иванов Икономов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Банско, област Благоевград. Предлага се на мястото на председателя на комисията Адриана Стефанова Мелниклийска да бъде преназначен Христина Спасова Валеюва, досегашен заместник-председател, а на нейно място да бъде назначен Валери Димитров Мечев.. Към предложението са приложени: заявление от Адриана Стефанова Мелниклийска за освобождаването й като председател на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Валери Димитров Мечев; пълномощни от Бойко Методиев Борисов на Костадин Върбанов Хаджигаев и пълномощно от Костадин Върбанов Хаджигаев от Георги Иванов Икономов..
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Адриана Стефанова Мелниклийска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Христина Спасова Валеюва, ЕГН ..., досегашен заместник-председател, и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Валери Димитров Мечев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:15 часа

Всички решения