Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1432-ПВР/МИ/29.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1432-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Георги Пенчев Острев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” срещу решение № 96 и 98 от 29.10.2011 г. на ОИК – Сухиндол, област Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № 2548 от 29.10.2011 г. от Георги Пенчев Острев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 96 и решение № 98 от 29.10.2011 г. на ОИК - Сухиндол. С решение № 96 не е прието предложението на упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Мария Иванова Иванова да бъде назначена за заместник-председател на СИК № 043200001 на мястото на Иваничка Йорданова Маркова. С решение № 98 на мястото на Иваничка Йорданова Маркова е назначена Вили Ангелова Обретенова, предложена като резервен член от ПП „ГЕРБ".
В жалбата се сочи, че предложението за замяна е направено поради това, че първоначално назначеният заместник-председател на СИК писмено е поискал да бъде освободен, а лицата, посочени като резерви не желаят да бъдат назначени. Иска се ЦИК да постанови решение, с което да се удовлетвори предложението за промяна в състава на СИК.
Жалбата е подадена в срок и се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
В ОИК - Сухиндол, е постъпило предложение за замяна на Иваничка Йорданова Маркова с Мария Иванова Иванова. Това предложение е направено от упълномощен представител на парламентарно представена партия. Наличието на посочени резервни членове не е основание да се назначи резервен член вместо изрично и конкретно поисканата замяна в конкретната секция.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 96 на ОИК - Сухиндол, с което отказва да назначи Мария Иванова Иванова за заместник-председател на СИК № 043200001.
ОТМЕНЯ решение № 98, с което за заместник-председател на СИК № 043200001 е назначена Вили Ангелова Обретенова.
УКАЗВА на ОИК - Сухиндол, да назначи за заместник-председател на СИК № 043200001 Мария Иванова Иванова при наличие на останалите изисквания на Изборния кодекс.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:31 часа

Всички решения