Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1433-ПВР/МИ/29.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1433-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-784/25.10.2011 г. от Десислава Йонкова - председател на ОИК - Велико Търново, и Йордан Петров - секретар на ОИК - Велико Търново, с което в ЦИК е изпратена молба от Паскал Паскалев Паскалев за освобождаването му като член на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново. Допълнително в ЦИК са постъпили: предложение от Христо Димитров Христов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за замяна на Паскал Паскалев Паскалев с Росица Димитрова Динева-Карабаджакова, като член на ОИК - Велико Търново; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Росица Димитрова Динева-Карабаджакова; пълномощно на името на Христо Димитров Христов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Паскал Паскалев Паскалев, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Росица Димитрова Динева-Карабаджакова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:33 часа

Всички решения