Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1452-ПВР/МИ/30.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1452-ПВР/МИ
София, 30.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Карлос Арналдо Контрера – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение, срещу решение № 180-МИ/30.10.2011 г. на ОИК – Банско

Постъпила е жалба вх. № Ж-ІV-30/30.10.2011 г. от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение, срещу решение № 180-МИ от 30.10.2011 г. на ОИК - Банско.
С обжалваното решение ОИК - Банско, оставя без уважение жалба от Костадин Атанасов Хаджитодоров с вх. № 84 от 30.10.2011 г. на ОИК във връзка с неправомерна агитация в изборния ден, извършвана от застъпници на ПП „ГЕРБ" пред 3-та Секционна избирателна комисия в гр. Банско, като задавали въпрос на избиратели, упражняващи своето право на глас в секцията и излизащи от изборното помещение за кого са гласували. Въпросите били задавани на висок глас в присъствието на избиратели, които чакали пред секцията.
Жалбоподателят намира решението на ОИК - Банско, за неправилно, тъй като според жалбоподателя е налице нарушение на чл. 133, ал. 5 от ИК.
Жалбата е подадена в срок от упълномощено лице с правен интерес от обжалването и като такава е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Банско, в мотивите си посочва, че е извършила проверка на място и намира, че не са налице достатъчно данни за извършено нарушение, тъй като в жалбата на Костадин Атанасов Хаджитодоров - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение", не е посочено точно от кои лица се извършва агитация и на кои лица е оказано въздействие. Отделно от това право на избирателя е извън изборното помещение да обяви за кого е гласувал.
Централната избирателна комисия споделя изцяло мотивите на общинската избирателна комисия.
Ето защо на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение, срещу решение № 180-МИ от 30.10.2011 г. на ОИК - Банско.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.10.2011 в 21:41 часа

Всички решения