Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1462-ПВР/МИ/03.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1462-ПВР/МИ
София, 03.11.2011

ОТНОСНО:  жалба от Жори Йорданов Алексиев, представител на ПП „БСП” – Лом, област Монтана

Постъпила е жалба с вх. № 2701 от 02.11.2011 г. от Жори Йорданов Алексиев, представител на ПП „БСП" - Лом, област Монтана. Към жалбата са приложени: копие от жалба от Жори Йорданов Алексиев, представител на ПП „БСП", вх. № 251 от 30.10.2011 г.; копие от искане от Пенка Пенкова - кандидат за кмет на община Лом от ПП „БСП", вх. № 247 от 29.10.2011 г.; становище на ОИК - Лом, по жалба на Жори Алексиев, председател на ПП „БСП". В жалбата се твърди, че ОИК - Лом, е отказала да предаде на жалбоподателя и на кандидата за кмет Пенка Неделкова Пенева актуален списък на назначените членове в секционните избирателни комисии в община Лом.
Жалбата е подадена в срок от лице имащо представителна власт, разгледана по същество е неоснователна.
Съставите на секционните избирателни комисии се назначават с решение на общинската избирателна комисия. Решенията на общинската избирателна комисия се обявяват по ред предвиден в Изборния кодекс. Липсва законова норма, която да регламентира искането на жалбоподателя.
Предвид изложеното и на основание на чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Жори Йорданов Алексиев, представител на ПП „БСП" - Лом, област Монтана, срещу отказа на общинска избирателна комисия в община Лом, област Монтана.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 03.11.2011 в 19:47 часа

Всички решения