Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1476-МИ/07.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1476-МИ
София, 07.11.2011

ОТНОСНО:  случаите на обявяване за избран на следващ в листата кандидат на мястото на избран общински съветник

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 23, ал. 2, изр. 3 и чл. 30, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В случаите, когато лице, избрано за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г., не положи клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и не са налице основанията на чл. 23, ал. 2, изр. 3 от ЗМСМА, по отношение на него не възникват пълномощия на общински съветник.
2. Когато лицето по т. 1 не положи клетва като общински съветник, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 07.11.2011 в 21:40 часа

Всички решения