Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1485-ПВР/МИ/08.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1485-ПВР/МИ
София, 08.11.2011

ОТНОСНО:  осигуряване условия за осъществяване дейността на ОИК след обявяване на изборните резултати от произведените на 23 октомври 2011 г. и на 30 октомври 2011 г. избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 27, чл. 30, ал. 1, чл. 242, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. За периода 7 дни след обявяване на изборните резултати от съответната ОИК до изтичане на мандата на общинските съвети, избрани на изборите на 23 октомври 2011 г. общинските администрации следва да осигурят условия за работата и за съхраняване на архива на ОИК, както и да съдействат за осъществяване на връзка с ОИК (чрез телефон, факс, имейл).
2. Печатът на ОИК и печатът на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК се съхранява от ОИК.
3. Архивът на ОИК включва:
а) протоколите от заседания;
б) решенията на ОИК и другите актове, включително екземплярите от решенията, които са били обявени на видно място, след свалянето им от таблото;
в) регистрите на ОИК за партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и местните коалиции;
г) регистрите за кандидатите за общински съветници, за кметове на общини и кметове на кметства;
д) копията от издадените от ОИК удостоверения за участие в изборите за общински съветници и кметове на политически партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати за общински съветници и кметове, застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и на общински съветници и кметове;
е) документите - заявления, предложения, декларации и други, свързани с регистрацията на партиите, коалициите и инициативните комитети и техните кандидати, включително подписките в подкрепа на независимите кандидати;
ж) другата кореспонденция с държавните и общинските институции;
з) жалбите и решенията по тях.
4. Общинските избирателни комисии предават на общинската администрация:
а) екземплярите от протоколите и от решенията на ОИК с изборните резултати, предназначени за общинската администрация;
б) бюлетините, които не са били раздадени на СИК;
в) нераздадените формуляри от протоколи, чернови, приемно-предавателни протоколи, декларации (образци от изборни книжа) и др.;
г) материалите и документите по т. 3, букви „е", „ж" и „з".
5. Материалите по т. 4 се съхраняват отделно от изборните книжа и материали, приети от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК. Помещението (касата), в което се съхраняват тези материали, се запечатва с хартиена лента, подписана от членовете на ОИК и подпечатана с печата на комисията (ОИК).
6. До материалите имат достъп само членовете на ОИК. Достъпът до архива на ОИК се определя с решение на ОИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 08.11.2011 в 18:55 часа

Всички решения