Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1489-ПВР/МИ/11.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1489-ПВР/МИ
София, 11.11.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Симитли, област Благоевград, назначена с Решение № 310-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-805/07.11.2011 г. от Георги Методиев Докузов - упълномощен представител на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промени в ОИК - Симитли, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Борислава Кирилова Николова да бъде назначен Венцислав Сашов Щърбев. Към предложението са приложени: заявление от Борислава Кирилова Николова за освобождаването й като член на ОИК, удостоверение № 12 от 01.09.2011 г. по чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с §5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Венцислав Сашов Щърбев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Симитли, област Благоевград, Борислава Кирилова Николова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Симитли, област Благоевград, Венцислав Сашов Щърбев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.11.2011 в 15:43 часа

Всички решения