Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1498-ПВР/МИ/18.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1498-ПВР/МИ
София, 18.11.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Берковица, област Монтана, назначена с Решение № 136-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-810/15.11.2011 г. от Петър Илиев Якимов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Берковица, област Монтана. Предлага се на мястото на председателя на комисията Гергана Петрова Антонова-Ценова да бъде преназначен Пламен Дончев Първанов, досегашен член, а Пламена Георгиева Чубурова да бъде назначена за член. Към предложението са приложени: заявление от Гергана Петрова Антонова-Ценова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Пламена Георгиева Чубурова; пълномощно на името на Петър Илиев Якимов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Берковица, област Монтана, Гергана Петрова Антонова-Ценова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Берковица, област Монтана, Пламен Дончев Първанов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г..
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Берковица, област Монтана, Пламена Георгиева Чубурова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 18.11.2011 в 15:52 часа

Всички решения